Lokalbestyrelsen

Richardt Graakjær Bostrup Møller

Lokalformand

Lene Larsen

Næstformand & Kasserer

Ivan Thorstensen

Bestyrelsesmedlem

Alex Uhrskov Rosenbæk

Bestyrelsesmedlem

Michael Bock Bjørn

Bestyrelsesmedlem

Christian Jespersen

Bestyrelsesmedlem

Lars K. Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Betina Graakjær Bostrup Møller

1. suppleant

  • Email:

Christian V. Vestergaard

2. suppleant